Groen en centraal gelegen vergaderlocatie
Landgoed ISVW Landgoed ISVW Landgoed ISVW Landgoed ISVW Landgoed ISVW Landgoed ISVW

groen en centraal gelegen
nabij Utrecht per auto in 2min te bereiken

gratis wifi
in alle vergaderzalen en hotelkamers

gratis parkeren
+ station shuttle vanaf Amersfoort CS


Op 13 februari 2016 bestond de ISVW 100 jaar!

Op 13 februari 1916 werd de oprichtingsacte van de Internationale school voor wijsbegeerte getekend. In 2016 hebben we dite gevierd met tal van activiteiten.

Met steun van o.a. de Vereniging Vrienden van de ISVW hopen we de fundamenten te leggen voor een verdere groei van het cursus- en opleidingeninstituut van de ISVW, onze statutaire doelstelling. Als locatie hopen we te bereiken 'compleet' de tweede eeuw in te gaan. Om de verdere groei te kunnen faciliteren moet ook de broodnodige omzet uit de verhuur van kamers en vergaderzalen vergroot worden, immers, de hotelaccommodatie is de financiële kurk van het geheel. In de laatste jaren heeft Landgoed ISVW, met maar één van de twee geplande hotelvleugels zaken moeten doen. Gebleken is dat we met één hotelvleugel niet uitkomen, naast de economische omstandigheden is ook daardoor extra omzet uitgebleven.

Vanwege die omstandigheden was de ISVW niet in staat een volledige rentevergoeding te kunnen betalen voor de tweede vleugel. Deze vleugel moest er echter wel komen wil de ISVW ook daadwerkelijk in de tweede eeuw verder kunnen gaan met het uitbouwen van filosofische cursussen en trainingen. 

We zijn dus deels afhankelijk van giften en sponsoring. Stichting Perseus, de beheerder van de nalatenschap van voormalig ISVW-bestuurslid dr. Schuurman, doneerde reeds 1 miljoen euro in de vorm van een vriendelijke lening. Daarmee is de fondsenwerving voorspoedig van start gegaan. In 2015 heeft de Vereniging van Vrienden van de ISVW reeds € 150.000 bijgedragen en voor 2016 nog eens € 50.000 toegezegd. Naast enkele duizenden euro's van particulieren was de stand in 2016 ca. € 1.300.000.

Met deze bijdragen van de Vrienden en Stichting Perseus en het plan voor de bouw van een deel van de tweede vleugel en het upgraden van 20 standaard kamers hebben we in de Triodos Bank de partner gevonden tot de realisatie van dit plan. In het najaar van 2016 zullen de werkzaamheden aan de standaard kamers starten en vanaf november 2016 wordt gestart met de bouw van de nieuwe kamers.

De door Hans Ruijssenaars ontworpen eerste hotelvleugel wordt vast voor de helft gespiegeld aan de andere zijde van het ISVW-hoofdgebouw. Op deze wijze komen er 19 tweepersoons comfortkamers bij waarmee de ISVW een beter exploitatiemodel heeft. 

Waarom bouwen in de huidige tijd?
De ISVW moet sinds het verdwijnen van overheidssubsidie haar eigen broek ophouden. Dat is in de laatste dertig jaar aardig gelukt door een conferentiehotel te gaan exploiteren en de winst daaruit te besteden aan het cursusinstituut, welke ondanks de stijging in deelnemers niet kostendekkend kan opereren. Echter door het tekort aan goede kamers voor bedrijfsleven en overheid die door de week gebruik maken van de locatie, loopt de ISVW een groot deel van de omzet mis doordat we niet aan de vraag kunnen voldoen. Om een gezonde exploitatie te kunnen voeren hebben we die extra kamers echt nodig. Op termijn is de ISVW zelf in staat deze financiering op zich te nemen, het is echter zonde dat we de extra omzet dan ook jaren misgelopen. O)p termijn realiseren we graag de tweede helft van de tweede vleugel.

Hoe kunt u bijdragen aan een goed vervolg van de tweede eeuw?
We hopen van harte dat u de filosofie een kurk wilt geven om op te drijven. U kunt helpen door de Vereniging Vrienden van de ISVW te steunen. Uw schenkingen zijn aftrekbaar vanwege de ANBI status die de vereniging heeft. Hieronder treft u de mogelijkheden hoe u kunt bijdragen.
 

  • Als eerste, breng al uw vergaderingen, trainingen, privé-bijeenkomsten onder bij de ISVW. Al deze opbrengsten komen ten goede aan de filosofiebeoefening in Nederland.
  • Wordt vriend van de ISVW voor € 50,- per jaar. U heeft dan gratis toegang tot diverse filosofische café's, ontvangt nieuwsbrieven waardoor u helemaal op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en kunt u jaarlijks de ALV bijwonen en gelijkgestemden ontmoeten. Geeft u minimaal € 100,- extra per jaar dan ontvangt u korting op meerdaagse cursussen bij de ISVW. Voor meer informatie ga naar www.isvw.nl/over-ons/vrienden/
  • Legaat. De ISVW als begunstigde in uw testament. Uw wensen in overleg.

Voor het bedrijfsleven zijn er allerlei mogelijkheden op maat. Neem b.v. voor de komende jaren traingingen af voor uw medewerkers, of doneer een bedrag waarvoor u in ruil gebruik kan maken van de accommodatie.

Bent u geinteresseerd in de mogelijkheden? Bel of mail onze directeur Chantal Orth voor een vrijblijvende afspraak:
033-4650700 of chantal.orth@isvw.nl