Stoa

Het woord 'Stoa' komt uit het Grieks en betekent 'zuilengang'. Hiernaar vernoemd is de filosofische stroming uit het late hellenisme en de Romeinse tijd, de Stoa. Als tegenhanger van het epicurisme, staat de Stoa voor het bereiken van onverstoorbaarheid, of apatheia.

Informatie
Afmetingen: 7 x5

Mogelijk aantal stoelen

  • in theateropstelling: 18
  • in carréopstelling: 10
  • in U-vorm: 9