Over ons

In 1916 wordt de Internationale School voor Wijsbegeerte in Amersfoort opgericht, een vrijplaats voor onderzoek naar wereldbeeld en levenshouding. Verschillende grote (internationale) denkers maken in de jaren daarna hun opwachting bij de ISVW, zoals Berlage en Emmanuel Levinas. Een indrukwekkende lijst die duidelijk maakt dat de geschiedenis van de ISVW de geschiedenis van de filosofie in de 20e en 21e eeuw is. In 1996 wonnen we hiervoor de Prijs voor de Geesteswetenschappen van het Bernardfonds. Voor ons cursusaanbod klik hier.

Na ruim 100 jaar nog steeds actueel
Duizenden geïnteresseerden hebben de afgelopen jaren hun weg naar de ISVW gevonden en van opleidingen, conferenties en symposia genoten. We bieden opleidingen, cursussen en summerschools in weekends en vakantieweken, basis- en beroepsopleidingen, bedrijfstrainingen, actuele debatten met maatschappelijke organisaties en trainingen voor de overheid en politiek. Met de beste hedendaagse denkers is de missie van ons filosofisch instituut na ruim 100 jaar nog steeds springlevend!

Met private middelen in stand gehouden
De ISVW is een maatschappelijke organisatie zonder steun uit publieke gelden. Onze inkomsten bestaan onder andere uit de verhuur van faciliteiten aan derden, cursusgelden en trainingen voor het bedrijfsleven en de overheid, contributies, giften en legaten. Alle inkomsten van het conferentiehotel komen ten goede aan de filosofiebeoefening.