Van Eeden-zaal

Frederik van Eeden (1860-1932) was schrijver, psychiater en sociaal hervormer. Stichtte in 1898 in Bussum de kolonie Walden, een principieel antikapitalistische commune. In 1916 raakte hij betrokken bij de plannen voor de ISVW, maar trok zich bij de oprichting samen met L.E.J. Brouwer terug. Beiden werden daarna actief  in de significa, een nederlandse begripskritische beweging die zich richtte op de verbetering van de verstandhouding middels analyse van de taal.

‘Taalkritische bezinning is een allergewigtigste zaak.’

Informatie
Afmetingen: 9.8 x 10.2 m.

Mogelijk aantal stoelen

  • in theateropstelling: 180 (indien geschakeld met de Bierens de Haanzaal), anders 130
  • in carré opstelling: 36
  • in U-vorm: 27
  • in cabaret opstelling: 73

Airconditioning is aanwezig.