Reiman zaal

J.D. Reiman jr. (18..-1957), een Amersfoortse theemakelaar, behoorde tot een  groep die in 1915 een congres wilde organiseren om het gemis aan ‘geestelijk eenheidsbesef’ te bespreken. In het verlengde hiervan ontstonden er plannen een ‘Academie voor hoogere Wijsheid’ op te richten. Frederik van Eeden en L.E.J. Brouwer raakten hierbij betrokken en de besprekingen werden op Van Eedens kolonie Walden gevoerd. Uiteindelijk ontstond hieruit in 1916 de ISVW, met als doelstelling ‘het vormen van een centrum ter verdieping van levens- en wereldbeschouwing’.

Informatie
Afmetingen: 7.5 x 8.5 m

Mogelijk aantal stoelen

  • in theateropstelling: 60
  • in carré opstelling: 26
  • in U-vorm: 19

Airconditioning is aanwezig